Verhuurzeker x

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren 

Verhuurzeker biedt aan Verenigingen van Eigenaren (VvE) en aan haar VvE-beheerkantoren financiële zekerheid door maatwerk.

Met als uitgangspunt de jaarlijkse financiële begroting van de VvE kan Verhuurzeker een jaarlijkse liquiditeitsgarantie afgeven waardoor de begroting van de VvE niet in gevaar komt ten gevolge van wanbetaling door haar leden.

De gerechtelijke incasso van achterstallige bijdragen van de leden van de VvE kan Verhuurzeker voor eigen rekening en risico uitvoeren, zodat de VvE ook op dit punt geen financieel risico loopt.

© Copyright - Verhuurzeker -