Verhuurzeker x

Huurbetalingen

Huurbetalingen

Wanneer u uw huuradministratie en de huurincasso aan Verhuurzeker overlaat, dan komen alle betalingen van de huurder op uw eigen bankrekening binnen.

Desgewenst biedt Verhuurzeker aan verhuurders de mogelijk om de huurinkomsten via een ‘escrow-rekening’ van een Nederlandse bankinstelling te laten lopen. De financiële rechten van de verhuurder zijn alsdan maximaal gewaarborgd ten opzichte van derden.

© Copyright - Verhuurzeker -