Verhuurzeker x

Bedrijfsonroerend goed

Bedrijfsonroerend goed

Ook voor  bedrijfsonroerend goed kunnen wij – ingeval van wanbetaling  – een huurbetalingsgarantie afgeven van 6 maanden.

Hiervoor gelden de volgende acceptatie-eisen;

Voor nieuwe huurders. Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de huurder en een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of bestuurder van de huurder.

Voor bestaande huurders.  Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de huurder en een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of bestuurder van de huurder en een overzicht van de huurbetalingen van de laatste 12 maanden. De dekking gaat na 6 maanden in.

Een huurder wordt door Verhuurzeker geaccepteerd indien de kredietwaardigheid door een onafhankelijke kredietwaardigheidsbeoordelaar akkoord is bevonden. De kredietwaardigheid van de huurder wordt vervolgens door Verhuurzeker permanent bewaakt.

Afhankelijk van de dekkingsperiode is een tarief mogelijk van 2,75% per jaar. Eén en ander is afhankelijk van de grootte van de portefeuille waarvoor dekking afgesloten dient te worden.

© Copyright - Verhuurzeker -