Verhuurzeker x

Doelgroep

Particuliere verhuurders realiseren door de service van Verhuurzeker een hoger huurrendement, zonder incassokosten en lagere ontruimingskosten.

Professionele en Institutionele beleggers in woningen en commercieel vastgoed kunnen er voor kiezen om huurders geen waarborgsom meer te vragen, hebben geen werk aan de huurincasso en dragen geen kostenrisico bij wanbetaling of bij procedures.

Makelaars kunnen hun opdrachtgevers ontzorgen voor wat facturering, incassowerkzaamheden en gerechtelijke kosten betreft.  De oninbaarheid van  huurpenningen verdwijnt.

Financiële vastgoed beheerders kunnen een groot deel van hun beheer- en incassowerkzaamheden outsourcen zonder extra kosten.

Vereniging van Eigenaren kunnen de financiële begroting sluitend houden en lopen geen risico ten aanzien van liquiditeitstekorten ten gevolge van wanbetaling.

Woningcorporaties hebben niet meer te kampen met huurachterstanden en zij behoeven hun ‘sociaal-zwakkere huurders’ niet meer op straat te zetten.

© Copyright - Verhuurzeker -