Verhuurzeker x

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Verhuurzeker biedt aan woningbouwverenigingen doorbetaling aan van de huurtermijnen ingeval van wanbetaling door haar huurders.

In samenwerking met de sociale partners van Verhuurzeker worden de schulden van de ‘sociaal-zwakkere’ huurder gesaneerd, waarbij als doelstelling geldt dat de huurder in de woning blijft wonen en dat de woningbouwvereniging elke maand de huur krijgt doorbetaald. Ook in geval van tijdelijke wanbetaling door de huurder.

De gerechtelijke ontruiming van de woning van de huurder wordt zoveel mogelijk door Verhuurzeker voorkomen. De schuldenproblematiek en daarmee ook de huurachterstand worden door Verhuurzeker en haar sociale partners, zoals www.schuldvangnet.nl op een maatschappelijke aanvaardbare wijze opgelost, zonder dat er hoge incasso-, gerechtelijke-, en ontruimingskosten aan de huurder of aan de Woningbouwvereniging worden berekend.

© Copyright - Verhuurzeker -