Verhuurzeker x

Financiële vastgoedbeheerders

Financiële vastgoedbeheerders

Verhuurzeker biedt de volgende voordelen voor professionele vastgoedbeheerders;

Volledige outsourcing van alle werkzaamheden terzake huurincasso, gerechtelijke procedures en ontruimingen.

Doorbetaling van de huurtermijnen ingeval van wanbetaling door de huurders voor een periode van zes maanden.

Administratie en management van waarborgsommen en deposito’s.

 

© Copyright - Verhuurzeker -