Verhuurzeker x

Incassotraject

 

Het systeem van Verhuurzeker geeft een duidelijke opbouw van het dossier per huurder.  Door de samenwerking met een gerechtsdeurwaarderskantoor en een advocatenkantoor zijn de vervolgstappen snel te maken. Indien nodig, kan een gerechtelijke procedure tot huurbeëindiging met ontruiming van het gehuurde, zeer snel plaatsvinden waardoor het risico van een huurachterstand meestal beperkt is tot maximaal zes maanden.

In combinatie met haar performance garantie, kan Verhuurzeker het financiële risico voor de verhuurder ingeval van wanbetaling van de huurder, praktisch tot nul reduceren.

© Copyright - Verhuurzeker -