Verhuurzeker x

Particuliere verhuurders

Particuliere verhuurders

Verhuurzeker biedt de volgende voordelen;

In geval van tijdelijke wanbetaling door huurdersĀ voldoende liquide middelen voor de particuliere verhuurder.

De huur wordt bij wanbetaling door de huurder, voor maximaal zes maanden door Verhuurzeker aan de verhuurder doorbetaald, door middel van ‘short factoring’.

Geen incassokosten voor rekening van de verhuurder.

Snelle ontruimingsprocedure van de huurder bij blijvende wanbetaling van de huur, tegen lage gerechtelijke- en ontruimingskosten.

© Copyright - Verhuurzeker -