Verhuurzeker x

Vragen

 

Wat doen wij?

Verhuurzeker is een facilitaire dienstverlener werkzaam voor eigenaren van verhuurd vastgoed, verhuurders, vastgoedbeheerders, makelaars en woningcorporaties.

Verhuurzeker zorgt voor de maandelijkse huurincasso, waarbij er aan verhuurders een betalingszekerheid wordt afgegeven voor een huurachterstand tot zeven maanden.

 

Waarom Verhuurzeker ? 

Verhuurzeker exploiteert een in Duitsland, Engeland en Oostenrijk beproefd concept waarbij verhuurders zekerheid hebben over de maandelijkse huurinkomsten, ook in geval van wanbetaling door de huurder. Verhuurzeker zorgt er voor dat bij van wanbetaling door de huurder, de lopende huur aan de verhuurder wordt doorbetaald, voor een periode tot maximaal zeven maanden.

Door incassodienstverlening met performance garantie behoeft u geen waarborgsommen van huurders te verlangen en te administreren.

 

Welke zekerheid heeft de verhuurder ?

Verhuurzeker geeft in Nederland uitvoering aan een internationaal gegarandeerde huurincassomethode. Door middel van ‘short factoring’ van de huurtermijnen kan Verhuurzeker aan de verhuurder maximale zekerheid geven dat lopende huurtermijnen, in geval van wanbetaling door huurders, worden doorbetaald. De maandelijkse cashflow van de verhuurder is hierdoor gewaarborgd.  

 

 

© Copyright - Verhuurzeker -