Verhuurzeker x

Performance garantie

Verhuurzeker kan op grond van haar unieke werkwijze aan de verhuurder doorbetaling van de huurtermijnen garanderen tot een periode van 7 maanden.

Verhuurzeker zorgt er gedurende deze periode voor, dat de verhuurder elke maand, uiterlijk op de achtste dag van de maand, de huur op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven. Dit betekent dat de verhuurder ook in geval van wanbetaling door de huurder, gedurende deze periode is verzekerd is van zijn huurbetalingen.

Uit hoofde van de samenwerking van Verhuurzeker met een gerechtsdeurwaarderskantoor en met een advocatenkantoor kan Verhuurzeker de incasso van huurachterstanden en ontruimingsprocedures snel en overzichtelijk houden. Hierdoor zijn de meeste zaken binnen de termijn van 6 maanden opgelost.

© Copyright - Verhuurzeker -