Verhuurzeker x

Huurachterstand voorkomen

Huurachterstand voorkomen

Het huidige economische klimaat heeft er mede voor gezorgd dat huurders steeds vaker de huur te laat of helemaal niet betalen.

Verhuurzeker neemt de verhuurder deze constante zorg uit handen. Wij zorgen er voor dat de huurder de afgesproken betalingstermijn maandelijks met de verhuurder nakomt. Huurbetalingen geschieden rechtstreeks op de bankrekening van de verhuurder.

Bij structurele betalingsproblemen van een huurder wordt er vanaf dag één samen met de huurder naar een oplossing gezocht.

En mocht het – onverhoopt – zo zijn dat er geen structurele oplossing mogelijk is voor de betalingsonmacht van de huurder, dan beschikt Verhuurzeker over een consistent juridisch dossier op basis waarvan er bij de rechter op korte termijn een ontruimingsvonnis kan worden verkregen.

© Copyright - Verhuurzeker -